Czas pracy kierowców

Państwowa Inspekcja Pracy , autor: Sebastian Senyszyn , oprac.: GR

lut 4, 2009


CZAS PRACY KIEROWCÓW
www.pip.org.pl / Autor: Sebastian Senyszyn

Ogromne znaczenie dla firm transportowych miała zmiana związana z tworzeniem rozkładów czasu pracy dla kierowców. Chodzi tutaj o zmianę art. 11 ust. 2 ustawy o czasie pracy kierowców dotyczącą obowiązku tworzenia rozkładów czasu pracy dla kierowców na okresy dwóch ty godni. Zgodnie z nową propozycją rozkłady czasu pracy mają być sporządzane tylko dla kierowców wykonujących przewozy regularne osób, a w przypadku kierowców wykonujących przewozy rzeczy pracodawcy są zwolnieni z takiego obowiązku.

Taka zmiana jest wynikiem m.in. dużej kryty ki tego przepisu przez firmy trans portowe.Powoływano się na to, że jest on niemożliwy do zrealizowania, gdyż w tej branży trudno jest z dwutygodniowym wyprzedzeniem zaplanować pracę na poszczególne dni. Zmiana ta mogła jednak wpłynąć na utrudnienie przeprowadzania kontroli czasu pracy kierowców zwłaszcza w kwestiach związanych z rozliczaniem pracy w godzinach nadliczbowych, gdyż pracodawca nie ma obowiązku sporządzania wyraźnego dokumentu, z którym można by porównać kartę ewidencji czasu pracy kierowcy i ustalić, czy taka liczba godzin pracy była zaplanowana, czy też nie.

pobierz pełne opracowanie PIP >>


Trudne zagadnienia dotyczące stosowania prawa pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza
zobacz więcej >>