Od dziś nowe uprawnienia wywiadu skarbowego…

Gazeta Prawna , autor: Magdalena Majkowska , oprac.: GR

mar 14, 2007


NOWE PRAWO
Pracownicy wywiadu skarbowego będą kontrolować przesyłki, które mogą zawierać przedmioty przestępstwa.

Od dziś wywiad skarbowy w celu wykrycia sprawców przestępstw oraz uzyskania i utrwalenia dowodów może otwierać przesyłki i sprawdzać ich zawartości oraz usuwać przedmioty przestępstwa. Takie uprawnienia daje rozporządzenie ministra finansów z 8 lutego 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez wywiad skarbowy czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

Krzysztof Biernacki, prawnik, ekspert podatkowy z Kancelarii Prawa Gospodarczego Koksztys z Wrocławia, zwraca uwagę, że działania operacyjne polegające m.in. na otwieraniu przesyłek i innych rzeczy w celu sprawdzenia ich zawartości, występują już w polskim prawie. Reguluje je kodeks postępowania karnego, gdzie uprawnienie to przysługuje sądowi lub prokuratorowi w toczącym się postępowaniu. Nasz

Ważne! Wywiad skarbowy może od dziś:

– otwierać przesyłki

– sprawdzać ich zawartość

– usuwać przedmioty przestępstwa

rozmówca zwraca uwagę, że ograniczenie praw i swobód obywatelskich, w tym prawa do ochrony tajemnicy korespondencji, może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony (art. 49 konstytucji). – Należy podkreślić, że delegacja ustawowa upoważnia ministra wyłącznie do wskazania sposobu przeprowadzania i dokumentowania określonych czynności operacyjnych. Jednocześnie przepis ustawy o kontroli skarbowej nie uprawnia organów kontrolnych do otwarcia przesyłek i innych rzeczy.

Więcej Gazeta Prawna.