KOMU PRZYSŁUGUJE JEDNORAZOWA AMORTYZACJA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO?
Rzeczpospolita / 09.02.2009 / Autor: MPA

Mali podatnicy oraz ci, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, mogą dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że do kosztów podatkowych mogą zaliczyć jednorazowo wydatki na inwestycje, których wartość nie przekracza równowartości 50 tys. euro. Chodzi o łączną kwotę odpisów dokonanych według tej metody w danym roku podatkowym. Ta amortyzacja nie dotyczy samochodów osobowych.

Przepisy nie wykluczają możliwości stosowania tej metody amortyzacji do innych pojazdów transportu drogowego, w tym ciężarowych, jeśli działalność podatnika ma związek z transportem.

Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej dotyczącej kosztów podatkowych (sygn. IPPB1/415-1407/08-2/KS).

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 lutego 2009 r.