Czy operacja to wydatek rehabilitacyjny?

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

lt. 11, 2009


Gazeta Prawna z 11 lutego 2009 r. odpowiada na trudne pytania dotyczące uwzględnienia w rozliczeniu rocznym PIT za 2008 rok ulgi rehabilitacyjnej. W materiale pada również poniższe pytanie.

CZY OPERACJA TO WYDATEK REHABILITACYJNY?
Gazeta Prawna / 11.02.2009 / Autor: Ewa Matyszewska

Podatnik miał wypadek w 2008 roku. Doznał wieloodłamowego otwartego złamania kości, był leczony operacyjnie w Turcji i poddawany wielokrotnie rehabilitacji w Polsce. Musiał też przejść operację. Czy w ramach wydatków na cele rehabilitacji podatnik może odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym poniesiony koszt zabiegu operacyjnego w kwocie 29 750 zł, wyszczególniony na fakturze?

NIE
Niekwestionowane jest w przedstawionym pytaniu, że zabieg operacyjny poprawi stan zdrowia podatnika, jednak wydatek poniesiony na ten zabieg operacyjny nie mieści się w katalogu wydatków rehabilitacyjnych, który jest zawarty w ustawie o PIT, ponieważ nie można go zakwalifikować jako zabiegu rehabilitacyjnego, lecz wyłącznie jako zabieg o charakterze operacyjnym.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 11 lutego 2009 r.