Bardziej precyzyjne przepisy antydyskryminacyjne

Rzeczpospolita , autor: Maciej Chakowski , oprac.: GR

lut 11, 2009


BARDZIEJ PRECYZYJNE PRZEPISY ANTYDYSKRYMINACYJNE
Rzeczpospolita / 07.02.2009 / Autor: Maciej Chakowski

Kolejna nowelizacja Kodeksu pracy uszczegółowiła i doprecyzowała definicję dyskryminacji pośredniej.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami pracownicy znajdujący się w grupie osób, które mogą być w przyszłości poszkodowane przez obowiązujące już dyskryminujące zasady np. dostępu do szkolenia mogą wystąpić o odszkodowanie za dyskryminację. W takiej sytuacji pracownik nie musi być osobiście poszkodowany, wystarczy samo zagrożenie wystąpienia w przyszłości takich szkód, aby móc udać się do sądu pracy.

Ponadto, pracownik może zablokować procedurę wypowiedzenia mu stosunku pracy, ponieważ zgodnie z nowym brzmieniem przepisów antydyskryminacyjnych skorzystanie z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może  stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.

Należy jednak podkreślić, iż nie oznacza to, że pracodawca nie może z żadnej przyczyny rozwiązać stosunku pracy w sytuacji, gdy na przykład pracownik złożył już do sądu pracy pozew o zapłatę odszkodowania za dyskryminację.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 lutego 2009 r.