Wiek pracownika nie może uzasadniać rozwiązania umowy

Rzeczpospolita , autor: Izabela Skubel , oprac.: GR

lut 12, 2009


WIEK PRACOWNIKA NIE MOŻE UZASADNIAĆ ROZWIĄZANIA UMOWY
Rzeczpospolita / 12.02.2009 / Autor: Izabela Skubel

Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie mogą stanowić samoistnej przyczyny wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę, ponieważ nie wiążą się one z pracą, a w szczególności nie wskazują na nieprzydatność pracownika lub istnienie związanego z racjonalizacją zatrudnienia interesu pracodawcy w rozwiązaniu stosunku pracy.
 
Uzasadnienie wypowiedzenia pracownikom w wieku emerytalnym posiadającym prawo do emerytury musi się zatem odwoływać do obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy, np. niewłaściwe wykonywanie obowiązków, długotrwałe nieobecności w pracy, redukcja zatrudnienia, ograniczenie działalności zakładu itp. 
 
Należy pamiętać, że przed osiągnięciem wieku emerytalnego pracownikom przysługuje ochrona przedemerytalna (art. 39 k. p).

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 lutego 2009 r.


Trudne zagadnienia dotyczące stosowania prawa pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza
zobacz więcej >>