Na dyskryminację pośrednią może się powołać również kandydat do pracy

Gazeta Prawna , autor: Sylwia Puzynowska , oprac.: GR

lut 12, 2009


NA DYSKRYMINACJĘ POŚREDNIĄ MOŻE SIĘ POWOŁAĆ RÓWNIEŻ KANDYDAT DO PRACY
Gazeta Prawna / 12.02.2009 / Autor: Sylwia Puzynowska

Obecnie pracownik może dochodzić odszkodowania od pracodawcy z tytułu naruszenia przepisów o równym traktowaniu, nawet gdy pozornie neutralne działania przełożonego tylko hipotetycznie mogłyby naruszyć jego uprawnienia pracownicze.

Po wejściu w życie nowelizacji kodeksu pracy, dyskryminacja pośrednia zakazana jest gdy mogłaby stworzyć szczególnie niekorzystną sytuację w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, awansowania, czy dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych grupy pracowników wyróżnionych ze względu na jedną lub kilka przyczyn dyskryminacji. Pracodawca powinien więc mieć się na baczności także na etapie rekrutacji, a więc wobec kandydatów do pracy lub podczas dokonywania selekcji pracowników do zwolnienia.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 18 par. 4 k.p. pracodawca musi udowodnić, że jego działania są obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, jaki ma on zamiar osiągnąć, a środki, które zastosował, aby osiągnąć ten cel, są właściwe i konieczne.

W razie naruszenia przepisu art. 18 par. 4 k.p. pracownik może pozwać pracodawcę o odszkodowanie, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 12 lutego 2009 r.Zmiany w Kodeksie pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Info Bazę
zobacz więcej
>>