Będzie można głosować przez pełnomocnika

www.niepelnosprawni.pl , autor: Marcin Urban , oprac.: GR

lut 15, 2009


BĘDZIE MOŻNA GŁOSOWAĆ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
www.niepelnosprawni.pl / 13.02.2009 / Autor: Marcin Urban

Sejm przyjął poprawkę do ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego wprowadzającą dwudniowe wybory i możliwość głosowania przez  pełnomocnika. Opozycja zapowiada weto prezydenta w tej sprawie.

Nowelizacja ordynacji wyborczej zakłada, że z pomocy pełnomocnika będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnością i osoby mające powyżej 75 lat. Wyborca udzielający pełnomocnictwa i jego pełnomocnik muszą być wpisani do rejestru wyborców w tej samej gminie.  Jeden wyborca będzie mógł być pełnomocnikiem tylko jednej osoby lub – w przypadku bliskiego pokrewieństwa – dwóch członków rodziny.

Aby pełnomocnictwo było ważne, trzeba je ustanowić przed urzędnikiem z danej gminy. Urzędnik może uwiarygodnić ten fakt w domu osoby ustanawiającej pełnomocnictwo.

przeczytaj cały artykuł >>