Nowe obowiązki pracodawców w zakresie bhp

Państwowa Inspekcja Pracy , autor: Dr Marian Liwo , oprac.: GR

lut 15, 2009


NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW W ZAKRESIE BHP
www.pip.gov.pl / Autor: Maria Liwo

Informacja Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca ograniczenia działań kontrolnych w związku z ustawą z dnia 21.11.2008 r. – o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. Nr 223, poz. 1460, zmiany dotyczące m.in. wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników.

W związku z przekazaniem przez ministra pracy i polityki społecznej do komisji sejmowej „Przyjazne państwo” projektu nowelizacji budzących zastrzeżenia przepisów Kodeksu pracy zawartych w art. 2071 i 2091, dotyczących udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej, Państwowa Inspekcja Pracy – do czasu uchwalenia przez Sejm RP i wejścia w życie znowelizowanych przepisów – ograniczy swoje czynności do działań informacyjnych.

Egzekwowanie w/w przepisów w obowiązującym stanie prawnym, wobec zapowiadanych pilnych zmian, byłoby nieracjonalne, także ze względu na koszty, które musiałyby zostać poniesione przez pracodawców.Trudne zagadnienia dotyczące stosowania Kodeksu pracy będą omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza

zobacz więcej   >>