Kartowicze powinni informować fiskusa o nowych pracownikach

Rzeczpospolita , autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

lt. 15, 2009


KARTOWICZE POWINNI INFORMOWAĆ FISKUSA O NOWYCH PRACOWNIKACH
Rzeczpospolita / 13.02.2009


Zgodnie z wyrokiem NSA z 3 lutego 2009 r. w przypadku prowadzenia działalności usługowej i zatrudniania pracowników wyłącznie przy sprzedaży wyrobów podwyższa się stawki karty podatkowej.

W wyroku czytam m.in.
„Liczba zatrudnionych przez podatnika pracowników nieprodukcyjnych nie ma znaczenia dla opodatkowania w formie karty podatkowej, ma jednak istotne znaczenie dla określenia wysokości tego podatku. Zatrudnienie przez podatnika opodatkowanego w formie karty podatkowej pracownika nieprodukcyjnego jako okoliczność mająca wpływ na wysokość opodatkowania podlega obowiązkowi informacyjnemu. Jako konsekwencję niewykonania tego obowiązku ustawa przewiduje wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość opodatkowania w formie karty podatkowej.”

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 lutego 2009 r.