Fakturę można anulować, jeśli transakcji nie było

Rzeczpospolita , autor: Dorota Urbańska , oprac.: GR

lut 16, 2009


FAKTURĘ MOŻNA ANULOWAĆ, JEŚLI TRANSAKCJI NIE BYŁO
Rzeczpospolita / 16.02.2009 / Autor: Dorota Urbańska

Anulowanie faktury obejmuje wyłącznie sytuacje, kiedy dokumentuje ona czynności niedokonane, np. nie dostarczono towaru, anulowano transakcję. Jednak niezbędnym warunkiem umożliwiającym anulowanie dokumentu jest nie wprowadzenie go do obrotu prawnego, czyli nieodebranie przez nabywcę.

W praktyce zdarza się, że podatnicy niszczą błędnie wystawioną fakturę, a następnie wystawiają w jej miejsce nowy dokument z tym samym numerem. Może to budzić kontrowersje, jednakże w razie ewentualnej kontroli nie powinno zostać zakwestionowane, pod warunkiem, że w dokumentacji podatnika nie będzie widniał żaden ślad po wystawionej i zniszczonej fakturze.

Organy podatkowe dopuszczają także możliwość anulowania faktury w przypadku, gdy podatnik nie dysponuje jej oryginałem, np. faktura zaginęła w trakcie transportu.

Jeżeli faktura, która została anulowana, była ujęta w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, to anulując fakturę, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty tej deklaracji i obniżenia obrotu oraz podatku, co oznacza, że podatnik powinien skorygować deklarację VAT-7, w której wykazał podatek wynikający z anulowanej faktury wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Z dniem złożenia korekty deklaracji powstanie nadpłata w podatku od towarów i usług.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 lutego 2009 r.


Trudne zagadnienia dotyczące rozliczania podatku VAT są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Info Bazę
zobacz więcej >>