Czy konieczne jest badanie lekarza orzecznika?

Gazeta Prawna , autor: Marek Opolski , oprac.: GR

lt. 17, 2009


CZY KONIECZNE JEST BADANIE LEKARZA ORZECZNIKA?
Gazeta Prawna / 17.02.2009 / Autor: Marek Opolski

Orzeczenie o niezdolności do pracy lekarz orzecznik może wydać także bez badania osoby występującej o rentę.

Lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenie na podstawie dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku oraz na podstawie bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby zainteresowanej.
Przepisy pozwalają również na wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy na podstawie samej dokumentacji medycznej i zawodowej (bez przeprowadzania bezpośredniego badania osoby ubiegającej się o świadczenie).

Ma to miejsce wówczas, gdy lekarz orzecznik, po analizie wspomnianej dokumentacji, stwierdza, że jest ona wystarczająca do wydania orzeczenia.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 17 lutego 2009 r.