ROZLICZENIE ODSETEK OD KREDYTU ZALEŻY OD TEGO, CZY ŚRODEK TRWAŁY JEST W EWIDENCJI
Rzeczpospolita/ 17.02.2009 / Autor: Joanna Boniecka

Tylko w sytuacji, gdy odsetki od kredytu na zakup nieruchomości zostały naliczone i zapłacone po dniu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji, można zaliczyć je bezpośrednio do kosztów w dacie ich poniesienia – wynika tak i interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 grudnia 2008r.

Jeśli jednak odsetki od kredytu – w części dotyczącej nieruchomości – zostały naliczone i zapłacone do dnia przekazania środka trwałego do używania, to zwiększają one wartość początkową tego środka trwałego i poprzez odpisy amortyzacyjne mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 

Kosztów nie stanowią naliczone, lecz nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Tak więc dopiero zapłacenie odsetek daje możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 lutego 2009 r.