Kiedy można przedłużyć zabezpieczenie podatkowe

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

lut 18, 2009


KIEDY MOŻNA PRZEDŁUŻYĆ ZABEZPIECZENIE PODATKOWE
Rzeczpospolita / 18.02.2009 / Autor: Grażyna J. Leśniak

Fiskus nie może przedłużać zabezpieczenia na poczet zobowiązania podatkowego po upływie terminu, na który zostało ono ustanowione – taki wyrok wydał Naczelny Sąd Administracyjny.

Dla organów podatkowych oznacza to początek poważnych kłopotów. Wszystko dlatego, że orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) idzie pod prąd powszechnej wręcz w urzędach skarbowych praktyce.

Przedstawiciele fiskusa nie przywiązują bowiem większej wagi do tego, kiedy wydane zostanie postanowienie o przedłużeniu zabezpieczenia. Zdarza się więc, że stosowany wniosek składany przykładowo przez komórkę podatku dochodowego czy VAT trafia do komórki egzekucyjnej w tym samym urzędzie skarbowym kilka dni po upływie terminu, na który zabezpieczenie zostało pierwotnie ustanowione. W efekcie od podpisania postanowienia o przedłużeniu zabezpieczenia przez naczelnika urzędu skarbowego do doręczenia podatnikowi (przedsiębiorcy czy osobie fizycznej) upływa zazwyczaj więcej niż tydzień.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 lutego 2009 r.