Fiskus nie zawsze nas powiadomi o planowanej kontroli

Rzeczpospolita , autor: Wojciech Jaworski , oprac.: GR

lut 20, 2009

FISKUS NIE ZAWSZE POWIADOMI O ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI
Rzeczpospolita / 19.02.2009 / Autor: Wojciech Jaworski

Jeśli organ podatkowy chce skontrolować podatnika, musi go o tym odpowiednio wcześniej zawiadomić, ale od tej zasady są jednak wyjątki.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej to nowość obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. Przepisy regulujące zasady informowania podatników o planowanej kontroli zawiera w art. 282b i art. 282c ordynacji podatkowej. 

Organ podatkowy nie zawiadamia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej:

– jeżeli dotyczy ona zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;

– jeżeli dotyczy ona opodatkowania przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych;
 
– gdy okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli podatkowej, a w szczególności istnieje ryzyko utraty materiału dowodowego lub uzasadnione prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa skarbowego bądź wykroczenia skarbowego, może ona być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej.

– nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli organ podatkowy ma informacje, z których wynika, że kontrolowany jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 lutego 2009 r.