Dofinansowania do wynagrodzeń i praca w sod off-line i on-linie

Info Baza , autor: Adam Banaszek , oprac.: GR

lt. 23, 2009


Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na seminarium połączone z warsztatami nt.

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników
niepełnosprawnych w 2009 roku


Wypełnianie i korygowanie dokumentów INF-D-P i Wn-D •• Praca w SOD off-line i on-line oraz Systemie Expert dla zakładów pracy chronionej i pracodawców otwartego rynku •• Przykłady ilustrujące najważniejsze zdarzenia kadrowe – typowe sytuacje i wyjątki •• Rozwiązania najczęstszych problemów •• Ograniczenia i błędy w  Systemie SODiR

Na szkoleniu pokażemy jak sprawnie wypełnić dokumenty INF-D-P oraz Wn-D, jak uniknąć pułapek systemów SOD off-line i on-line oraz zautomatyzować pracę wykorzystując System Expert. Zostaną Państwu przedstawione przykłady, w których najłatwiej o pomyłkę. Omówimy również ograniczenia Systemu SODiR na obecnym etapie jego wdrożenia. A wszystko to w oparciu o ostatnie wyjaśnienia BON, PFRON oraz Sygnity.

Szkolenie będzie podzielone na dwie części. W pierwszej prawnik wyjaśni te zapisy ustawy o rehabilitacji oraz rozporządzenia o dofinanowaniach, które budzą najwięcej kontrowersji. Omówi oraz odniesie się do ostatnich interpretacji BON. W drugiej praktycy od lat zajmujący się dofinansowaniami przedstawią przykłady liczbowe oraz pokażą pracę w systemach informatycznych.

Przed 20 lutego nasze call center pomogło setkom pracodawców. Zapraszamy do skorzystania z naszych doświadczeń, tak aby Państwa praca przed 20 marca była przyjemniejsza, krótsza i efektywniejsza.

ADRESAT
Osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie i rozliczanie pomocy publicznej.

PROWADZĄCY

Danuta Multańska – prawnik, niezależny ekspert zajmujący się pomocą publiczną dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Doświadczony wykładowca.

Łukasz Andrzejewski i Sławomir Dąbek – eksperci Info Bazy nadzorujący pozyskiwanie i rozliczanie dofinansowań przez setki pracodawców osób niepełnosprawnych.


TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

9 marca 2009 r. – Poznań
Hotel Topaz
ul. Przemysłowa 34
lokalizacja hotelu

10 marca 2009 r. – Bydgoszcz
Hotel Brda
ul. Dworcowa 94
lokalizacja hotelu

12 marca – Wrocław
Hotel Novotel
ul. Wyścigowa 35
lokalizacja hotelu

13 marca  2009 r. – Łódź
Hotel Centrum
ul. Kilińskiego 90
lokalizacja hotelu

16 marca – Kraków
Hotel ROKK
ul. Rzemieślnicza 20
lokalizacja hotelu

17 marca 2009 r. – Sosnowiec
Hotel ARIA
ul. Kresowa 5
lokalizacja centrum

19 marca 2009 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne AS-BUD
Al. Jerozolimskie 44
sala nr 2, piętro III

lokalizacja centrum


HARMONOGRAM GODZINOWY

  9.30 – 10.00 − przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 − zajęcia
11.30 – 11.45 − przerwa kawowa
11.45 – 13.15 − zajęcia
13.15 – 14.00 − przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 − zajęcia
15.00 − 15.10 − przerwa
15.10 − 16.00 − zajęciaPROGRAM RAMOWY

I. Część warsztatowa.

1. Wypełnianie deklaracji w SODiR on-line.

a) deklaracja Wn-D,

b) deklaracje INF-D-P,

c) najczęściej popełniane błędy i przeoczenia podczas wypełniania deklaracji Wn-D i INF-D-P.


2.
Wypełnianie deklaracji w SODiR off-line

a) deklaracja Wn-D,

b) deklaracje INF-D-P,

c) najczęściej popełniane błędy i przeoczenia podczas wypełniania deklaracji Wn-D i INF-D-P,

d) możliwości automatycznego zasilenia w dane aplikacji SODiR off-line,

e) struktura pliku do importu w aplikacji SODiR off-line.


3. Uzupełnienie formularzy na 2009 rok za pomocą aplikacji EXPERT.

a) import danych do aplikacji – Płatnik, KDU, Excel,

b) algorytmy zastosowane do wyliczenia deklaracji Wn-D oraz INF-D-P,

c) pola obowiązkowe i opcjonalne w formularzach.


4. Korygowanie dokumentów Wn-D oraz INF-D-P.


5. Szczególne przypadki podczas wypełniania deklaracji.

a) ekwiwalent urlopowy,

b) wynagrodzenie chorobowe,

c) inne dofinansowanie/pomniejszenia,

d) nowo zatrudnieni pracownicy,

e) pracownicy ze świadczeniem emerytalnym.


II. Część seminaryjna.

1. Dofinansowania do wynagrodzeń w świetle przepisów unijnych.

a)  zakres stosowania przepisów unijnych,

b) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,

c) intensywność pomocy,

d) limity pomocy.


2. Dofinansowania do wynagrodzeń w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

a) pracodawcy uprawnieni do otrzymywania dofinansowań;

b) dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych zatrudnionych przed 1 stycznia 2009 r.;

c) dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych po 1 stycznia 2009 r.;

– efekt zachęty i jego liczenie,

– zatrudnienie niepełnosprawnego w miejsce innego pracownika,

d) maksymalne kwoty dofinansowania;

– dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej,

– dla pracodawców tzw. otwartego rynku,

e) koszty płacy i ich liczenie;

f) limity kosztów płacy;

g) omówienie przepisów rozporządzenia MPiPS z 9 stycznia 2009 w sprawie miesięcznego dofinansowania;

h) omówienie dokumentów Inf-D-P i Wn-D;

i) nienależnie pobrane dofinansowania.

Program szkolenia podlega ochronie prawnej


KOSZT SZKOLENIA
350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info-Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

CENA OBEJMUJE
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

WARUNKI ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy >>

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Angelika Zimna – tel. 061 061 640 23 20 w. 32;
e-mail: a.zimna@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 21;
e-mail: biuro@info-baza.pl


Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574