CZY WYNAGRODZENIE WSPÓLNIKA W SPÓŁCE CYWILNEJ JEST DLA NIEGO KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU?
Rzeczpospolita / 23.02.2009 / Autor: Michał Maszewski

Zgodnie z ustawą o PIT kosztami uzyskania przychodów są te, które poniesiono w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Wyjątkiem są jednak koszty wymienione w art. 23 wspomnianej ustawy. Z przepisu tego wynika, że nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. 

Zatem wynagrodzenie wspólnika z tytułu wykonywania czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem w spółce cywilnej nie będzie stanowić dla niego kosztu uzyskania przychodów. Wynagrodzenie to będzie jednak stanowiło koszt uzyskania przychodów dla innych wspólników spółki, a jego wysokość powinna być ustalona zgodnie z zasadą określoną w art. 8 ustawy o PIT.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 lutego 2009 r.