Kiedy nie ma przychodu ze sprzedaży samochodu po leasingu

Rzeczpospolita , autor: Hanna Kozłowska , oprac.: GR

lut 23, 2009


KIEDY NIE MA PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY SAMOCHODU PO LEASINGU?
Rzeczpospolita / 19.02.2009 / Autor: Hanna Kozłowska

Jeśli przedsiębiorca wykupi leasingowane auto, wprowadzi je do ewidencji środków trwałych, a potem sprzeda, musi wykazać przychód z działalności. Szanse na uniknięcie podatku ma wtedy, gdy przekaże je od razu na prywatne potrzeby i sprzeda po sześciu miesiącach.
 
Jeśli wprowadzono samochód do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jego sprzedaż będzie skutkować osiągnięciem przychodu z działalności gospodarczej. Nawet wycofanie auta z firmy i przeniesienie go do majątku prywatnego może nie uchronić od zapłaty podatku dochodowego przy jego sprzedaży. Z ustawy o PIT wynika bowiem, że jeśli przedsiębiorca sprzedaje wycofany z firmy środek trwały, uzyskuje przychód z działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia nawet to, że w chwili sprzedaży podatnik nie prowadzi już działalności gospodarczej.
 
Jedynie wtedy, gdy sprzedaż wycofanego z działalności gospodarczej środka trwałego nastąpi po upływie sześciu lat (licząc od końca miesiąca, w którym podatnik go wycofał z firmy), nie powstanie przychód z działalności gospodarczej.

Przychód z działalności nie powstanie natomiast wtedy, gdy samochód nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, ale przeniesiony do majątku osobistego.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 lutego 2009 r.