Pomoc dla żaka

Gazeta Wyborcza , autor: Mon , oprac.: GR

lut 8, 2007

Pomoc dla żaka. Niepełnosprawni studenci mogą się ubiegać o dofinansowanie kolejnego semestru nauki ze środków PFRON. Wnioski należy składać do końca miesiąca. Pieniądze pochodzą z programu Student. O dofinansowanie mogą się ubiegać studenci studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich, a także słuchacze kolegiów nauczycielskich i uczniowie szkół policealnych. Osoby te muszą też mieć orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a ich dochód nie może przekraczać 1078 złotych na osobę w rodzinie lub 1340 złotych w przypadku osób samotnie gospodarujących. Niepełnosprawni studenci i uczniowie mogą liczyć na częściowy zwrot opłat za naukę, zakwaterowanie, dojazdy, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej oraz zwrot części pieniędzy za zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę. Wysokość dofinansowania Wyliczana jest indywidualnie. Z programu korzysta około 400 osób z województwa. Wnioski na semestr letni należy składać do końca lutego w siedzibie PFRON, przy ul. IX Wieków Kielc 3, budynek Cl, pokój 402.0