Co należy zrobić, aby wziąć udział w turnusie rehabilitacyjnym?

www.niepelnosprawni.pl , autor: Magda Gorczyca , oprac.: GR

lt. 24, 2009


CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W TURNUSIE REHABILITACYJNYM?
www.niepelnosprawni.pl / 22.02.2009 / Autor: Magda Gorczyca

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatne, można się jednak ubiegać o częściowe dofinansowanie kosztów udziału w turnusie ze środków PFRON. Turnusy trwają najczęściej 14 dni, ich ceny wahają się od kilkuset zł do około 1000 zł.

W odróżnieniu od turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdy sanatoryjne są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjent płaci za dodatkowe zabiegi, z których chce skorzystać, częściowo za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium (za 21-dniowy pobyt pacjent płaci w zależności od pory roku i zakwaterowania średnio od 130 do 478 zł). O miejscu pobytu i terminie wyjazdu oraz zasadności samego leczenia uzdrowiskowego decydują lekarze kasy (trzeba też zazwyczaj oczekiwać na wolne miejsce w sanatorium).

Przy wyjeździe na turnus rehabilitacyjny sami wybieramy ośrodek na terenie kraju, do którego chcemy pojechać oraz dogodny dla nas termin (uzależniony od oferty danego ośrodka).

przeczytaj cały artykuł >>