Kiedy samozatrudniony może wybrać podatek liniowy

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

lut 25, 2009


KIEDY SAMOZATRUDNIONY MOŻE WYBRAĆ LINIOWY
Rzeczpospolita / 25.02.2009 / Autor: Grażyna J. Leśniak

Podatnik, który nie złożył oświadczenia w urzędzie skarbowym, nie może rozliczyć dochodów tzw. podatkiem liniowym. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 9 lutego 2009 r. (nr IPPB1/415-1299/08-2/ES).

Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (czyli tzw. podatek liniowy). Są wtedy zobowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi US do 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania.

Wybór sposobu opodatkowania dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy zawiadomi naczelnika US o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 lutego 2009 r.