Szef lub ZUS kontrolują, co ubezpieczony robi na zwolnieniu

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

lut 26, 2009


SZEF LUB ZUS KONTROLUJĄ, CO UBEZPIECZONY ROBI NA ZWOLNIENIU
Rzeczpospolita / 26.02.2009 / Autor: Krystyna Tymorek

Pracodawcy wolno sprawdzić, czy pracownik korzysta ze zwolnienia lekarskiego zgodnie z jego celem. Jednak taką kontrolę przeprowadzi tylko ten, kto zatrudnia powyżej 20 osób. Na takie sprawdzenie zezwala § 5 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

Jeżeli pracodawca wykaże pracownikowi naruszenia w korzystaniu ze zwolnienia, ten może stracić zasiłek (wynagrodzenie za czas choroby) za okres orzeczony w tym zwolnieniu, podczas którego doszło do tego nadużycia.

Ci, którzy wypłacają jedynie wynagrodzenie za czas choroby, a nie wypłacają zasiłków, nie mogą kontrolować, co robią podwładni podczas zwolnienia lekarskiego. Jeżeli chory wykorzysta już 33 dni wynagrodzenia za czas choroby i dalszą wypłatę świadczeń chorobowych (zasiłków) przejmuje ZUS, pracodawca może wystąpić do oddziału, aby sprawdził jego pracownika.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 lutego 2009 r.Trudne zagadnienia dotyczące spraw pracowniczych są omawiane na szkoleniu:

•• Problemy rozliczeń z ZUS, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków oraz praktyka stosowania prawa pracy

zobacz więcej >>