Przedsiębiorca w podróży może uwzględnić wartość diet

Rzeczpospolita , autor: Michał Maszewski , oprac.: GR

lut 26, 2009


PRZEDSIĘBIORCA W PODRÓŻY MOŻE UWZGLĘDNIĆ WARTOŚĆ DIET
Rzeczpospolita / 26.02.2009 / Autor: Michał Maszewski

Jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi transportowe odbywa podróże służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba jego firmy, to może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet. Diety przedsiębiorcy nie mogą jednak przekraczać wysokości diet przysługujących pracownikom.

Dla podróży krajowych ich wysokość określono w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Natomiast dla podróży zagranicznych wielkość diet ustalona jest w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Organy podatkowe uważają, że ryczałty za noclegi nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Wydatki na noclegi zalicza się bowiem do kosztów w wysokości faktycznie poniesionej, udokumentowanej fakturami lub rachunkami.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 lutego 2009 r.