Urzędy skarbowe a odliczanie VAT od paliwa

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

lut 26, 2009


URZĘDY SKARBOWE A ODLICZANIE VAT OD PALIWA
Rzeczpospolita / 26.02.2009 / Autor: Grażyna J. Leśniak

Firmy będą mogły odzyskać podatek zapłacony po 1 maja 2004 r. przy kupnie paliwa do samochodów z kratką. Fiskus nie będzie też kwestionował prawa do odliczenia tych wydatków na bieżąco. Tak wynika z wytycznych ministra finansów z 13 lutego 2009 r. adresowanych do wszystkich dyrektorów izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w kraju (PT3/812/4/15//CZE/09/185).

Podatnicy mają prawo do korekty swoich rozliczeń, o ile posiadają dokumenty potwierdzające, że wykorzystywane przez nich w prowadzonej działalności gospodarczej auto nie było samochodem osobowym, a dopuszczalna ładowność przekraczała 500 kg. Przedsiębiorca chcący odliczyć VAT od paliwa musi też posiadać oryginały faktur potwierdzających poniesione wydatki.
 
Dla tych, którzy nie zdecydują się na poprawianie swoich wcześniejszych rozliczeń z fiskusem w zakresie podatku od towarów i usług, nie odliczony VAT od paliwa pozostanie kosztem uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) lub od osób prawnych (CIT).

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 lutego 2009 r.