Bony ze środków obrotowych pracodawcy

Rzeczpospolita , autor: Tomasz Krywań , oprac.: GR

mar 2, 2009


BONY ZE ŚRODKÓW OBROTOWYCH PRACODAWCY
Rzeczpospolita / 27.02.2009 / Autor: Tomasz Krywań

Jak w 2009 r. są opodatkowane bony dla pracowników finansowane ze środków obrotowych firmy?

Tak samo jak w latach ubiegłych, z tym zastrzeżeniem, że zmieniła się skala podatkowa i zaliczki od przychodów z pracy powstających na skutek otrzymywania przez pracowników bonów są pobierane według nowych stawek, tj. 18 proc. i 32 proc. (zamiast dotychczasowych 19,30 i 40 proc.).

Jeśli chodzi o podatek VAT, także nie wystąpiły żadne zmiany w opodatkowaniu przekazania pracownikom tych bonów (nadal nie trzeba tego przekazania dokumentować paragonami czy fakturami ani uwzględniać w ewidencji czy W deklaracji VAT).

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 lutego 2009 r.