FP i FGŚP – zwolnienia w z opłacania składek

ZUS , autor: ZUS , oprac.: GR

marzec 2, 2009


FP I FGŚP – ZWOLNIENIA W Z OPŁACANIA SKŁADEK

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Od 1.01.2009 r. – zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2009 r. przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) i ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.), za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu, pracodawcy nie opłacają składek na FP i FGŚP.

Opracowanie: Adam Banaszek


•• Problemy rozliczeń z ZUS, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków oraz praktyka stosowania prawa pracy – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o rehabilitacji, a także koniecznością dostosowania polityki zatrudnienia do sytuacji wywołanej postępującą dekoniunkturą

Trwa cykl szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza
zobacz więcej >>