Poszkodowanego w wypadku przy pracy należy przenieść do innej pracy

Rzeczpospolita , autor: IRB , oprac.: GR

mar 2, 2009


POSZKODOWANEGO W WYPADKU PRZY PRACY NALEŻY PRZENIEŚĆ DO INNEJ PRACY
Rzeczpospolita / 27.02.2009 / Autor: IRB

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje m.in. prawo do zwiększonego wynagrodzenia chorobowego i odszkodowanie. Pracodawca musi go przenieść na inne stanowisko pracy, jeżeli nie jest on w stanie wykonywać swoich dotychczasowych obowiązków.

Osoba poszkodowana musi jednak być zdolna do wykonywania pracy i jednocześnie lekarz orzecznik ZUS musi stwierdzić konieczność zmiany dotychczas wykonywanych przez nią obowiązków ze względu na jej stan zdrowia.

W wyroku z 16 grudnia 1999 roku (l PKN 469/99) SN stwierdził, że już przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.

Nie trzeba będzie stosować wypowiedzenia zmieniającego, aby zmienić pracownikowi pracę. Przyczyna takiej zmiany bowiem wynika z konieczności ochrony zdrowia pracownika. A to, jak stwierdził SN we wspomnianym wyroku, jest najważniejszym dobrem pracownika.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 lutego 2009 r.