Samotni rodzice korzystają z preferencji

Rzeczpospolita , autor: MPA , oprac.: GR

mar 2, 2009


SAMOTNI RODZICE KORZYSTAJĄ Z PREFERENCJI
Rzeczpospolita / 27.02.2009/ Autor: MPA

Osoby samotnie wychowujące dziecko mogą w rozliczeniu za 2008 r. skorzystać z ulgi rodzinnej, nawet jeśli ukończyło ono w tamtym roku 25 lat. Potwierdził to w interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB4/415-196/08-2/MO).

Jak czytamy w interpretacji, przepisy ustawy o PIT nie uzależniają prawa do opodatkowania w charakterze samotnego rodzica od tego, czy w trakcie roku podatkowego dziecko ukończyło 25 lat.

Ulga rodzinna natomiast przysługuje na dzieci małoletnie; dzieci bez względu na wiek, jeśli pobierają zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, oraz dzieci do ukończenia 25. roku życia uczące się w wyższych uczelniach. Jeśli ktoś spełnia te warunki, może odliczyć za 2008 r. kwotę 1173,70 zł.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 lutego 2009 r.