SUROWE KARY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZA POWRÓT NIELEGALNEGO IMIGRANTA DO SWOJEGO KRAJU
Gazeta Prawna / 02.03.2009 / Autor: Paweł Jakubczak

W ciągu dwóch lat Polska zaostrzy kary dla firm nielegalnie zatrudniających cudzoziemców spoza UE, którzy nie będą mieli u nas prawa pobytu – to skutki nowej dyrektywy UE.

Pracodawca, który zatrudnia nielegalnych imigrantów, będzie musiał zwrócić wszelką pomoc publiczną, jaką uzyskał w roku poprzednim. Zapłaci grzywnę w zależności od liczby osób nielegalnie przez niego zatrudnionych.

Będzie również musiał zapłacić równowartość wszystkich podatków, składek oraz innych świadczeń pracowniczych, które musiałby opłacić, gdyby pracownik zatrudniony był legalnie, a także pokryć koszty powrotu imigranta do kraju pochodzenia. Jeśli nie będzie można ustalić dokładnego okresu zatrudnienia nielegalnego pracownika, należy przyjąć, że stosunek pracy trwał co najmniej trzy miesiące. Ponadto tacy pracodawcy nie będą mogli przystępować do procedur zamówień publicznych, ani ubiegać się o pomoc publiczną ze środków unijnych lub krajowych przez maksymalnie nawet pięć lat.

Dyrektywa narzuca też państwom UE obowiązek częstszego niż dotychczas kontrolowania wszystkich przedsiębiorstw pod kątem legalności pracy cudzoziemców.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 2 marca 2009 r.