Kiedy szef zapłaci rentę wyrównawczą

Rzeczpospolita , autor: Anna Wątor , oprac.: GR

mar 4, 2009


KIEDY SZEF ZAPŁACI RENTĘ WYRÓWNAWCZĄ
Rzeczpospolita / 04.03.2009 / Autor: Anna Wątor

Jeśli wykonując zadania, podwładny dozna uszczerbku na zdrowiu albo uszkodzenia ciała, to pracodawca odpowie za taki stan rzeczy, o ile pracownik wystąpi z odpowiednim roszczeniem.

Chodzi o przyznanie renty, która ma na celu wyrównanie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, i która ma zrekompensować brak możliwości uzyskania dochodów ze względu na utratę bądź ograniczenie zdolności do pracy.

Renta ma charakter odszkodowawczy, a nie alimentacyjny, co powoduje, że koszt utrzymania poszkodowanego nie może być podstawą do ustalenia jej wysokości. Renta ta nie ma także charakteru socjalnego, a zatem nie musi być ustalona w sposób, który ma zapewnić rodzinie poszkodowanego życie na odpowiednim poziomie. Istnieje możliwość zamiany renty na jednorazowe odszkodowanie. 

Przy wyliczaniu wysokości renty sąd powinien uwzględnić zachowaną przez poszkodowanego zdolność do pracy. 

Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia pracy w ramach zachowanej zdolności do niej. Jeżeli odmawia on podjęcia pracy w sposób nieuzasadniony, to istnieje podstawa do zmniejszenia wypłacanej renty.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 marca 2009 r.