Procedura marży przy usługach turystyki

Rzeczpospolita , autor: Tomasz Krywan , oprac.: GR

mar 4, 2009


PROCEDURA MARŻY PRZY USŁUGACH TURYSTYKI
Rzeczpospolita / 04.03.2009 / Autor: Tomasz Krywan

Czy biuro turystyczne może w niektórych przypadkach zrezygnować z opodatkowywania świadczonych usług turystyki według procedury marży i stosować zasady ogólne? A może stosowanie procedury marży do świadczonych przez nie usług turystyki jest obowiązkowe?

Tak – choć z obowiązujących przepisów o VAT nie wynika, czy stosowanie procedury marży przy świadczeniu usług turystyki jest obowiązkiem czy uprawnieniem podatników.

Od 1 stycznia 2008 r. przepis określający warunek stosowania procedury marży został uchylony, a jednocześnie dodany został art. 119 ust. 3a ustawy o VAT przewidujący, że podatnicy stosujący procedurę marży obowiązani są prowadzić pełną ewidencją VAT z uwzględnieniem kwot wydatkowanych na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty oraz posiadać dokumenty, z których wynikają te kwoty.

Nie do końca rozwiało to wątpliwości co do istnienia (lub nie) obowiązku stosowania procedury marży, gdyż nadal obowiązywał art. 88 ust 1 pkt 4 lit a) ustawy o VAT mówiący o usługach turystyki opodatkowanych na zasadach innych niż określone w art. 119 ustawy o VAT (przepisy art 119 ustawy o VAT regulują opodatkowanie usług turystyki według procedury marży), czyli na zasadach ogólnych. Art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT został jednak 1 grudnia 2008 r. uchylony. W tej sytuacji należy uznać, że obecnie stosowanie procedury marży jest obowiązkiem, a nie uprawnieniem podatników.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 marca 2009 r.