Czy opłacać składki ze zlecenia od studenta prowadzącego…

Gazeta Prawna , autor: Michał Jarosik , oprac.: GR

mar 15, 2007

Od 2006 roku prowadzę własną działalność (sklep z artykułami wykonanych ze szkła i tworzyw) – spółka cywilna z bratem (opłacam preferencyjne składki). Jestem na piątym roku studiów. W styczniu 2007 r. ukończyłem 26 lat. Obecnie chciałbym zawrzeć umowę cywilnoprawną, cały czas prowadząc też swoją działalność. Zleceniodawca zaproponował mi, żebym raz na miesiąc wystawił mu fakturę VAT na kwotę wynagrodzenia – ok. 1,5 tys. netto, bo twierdzi, że musiałby też opłacać za mnie ZUS. Czy z umowy zlecenia powinny być za mnie odprowadzane składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 
Ubezpieczeniom społecznym oraz w konsekwencji ubezpieczeniu zdrowotnemu nie podlegają uczniowie i studenci do ukończenia 26 lat. Obowiązek ubezpieczeń (z umowy zlecenia) powstaje dopiero z dniem ukończenia 26 lat. W sytuacji opisanej w pytaniu zależy to jednak od przedmiotu prowadzonej działalności i umowy zlecenia.

W przypadku gdy osoba prowadząca działalność zawiera umowę zlecenia, istotne jest ustalenie przedmiotu wykonywanej umowy zlecenia. W sytuacji gdy przedmiot prowadzonej działalności pokrywa się z przedmiotem wykonywanej umowy zlecenia i dla celów podatkowych przychód uzyskiwany z umowy zlecenia jest traktowany jako przychód z działalności gospodarczej, jedynym tytułem do ubezpieczeń 'jest prowadzona działalność. Wówczas z umowy zlecenia nie musi być on zgłoszony do żadnych ubezpieczeń i w konsekwencji od otrzymywanego wynagrodzenia nie powinny być opłacane żadne składki.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy przedmiot wykonywanej umowy zlecenia jest inny niż przedmiot prowadzonej działalności. Wówczas mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń (działalność gospodarcza i umowa-zlecenia). Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która równocześnie  wykonuje umowę zlecenia, obowiązkowo- ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega" z działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy zlecenia podstawa wymiaru składek (otrzymywane w danym miesiącu wynagrodzenie) jest niższa od obowiązującej prowadzącego minimalnej podstawy wymiaru składek (w pana specjalista wypadku minimalna podstawa to z zakresu 280,80 zł)..

Więcej Gazeta Prawna.