Urząd może zwolnić z obowiązku prowadzenia księgi

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

marzec 8, 2009


URZĄD MOŻE ZWOLNIĆ Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA KSIĘGI
Rzeczpospolita / 05.03.2009 / Autor: Izabela Lewandowska

Naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić przedsiębiorcę z obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Ale tylko gdy uzasadniają to szczególne okoliczności.

Zwolnienie może dotyczyć poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia księgi. Można się o nie ubiegać zarówno przed rozpoczęciem działalności, jak i w trakcie jej prowadzenia.

Wniosek musi być złożony co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być zastosowane, a w razie rozpoczęcia działalności albo powstania obowiązku prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego – w terminie 14 dni od rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.

Trzeba pamiętać o zasadzie, że udowodnienie poniesienia wydatków związanych z prowadzoną działalnością (kosztów uzyskania przychodu) i wysokości uzyskanych dochodów ciąży na podatniku.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 marca 2009 r.