Wątpliwości dotyczące wypełniania formularza PIT-O

Ministerstwo Finansów , autor: Ministerstwo Finansów , oprac.: GR

mar 9, 2009


WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA PIT-O

Ministerstwo Finansów wyjaśnia

Podatnicy, którzy są uprawnieni do skorzystania z ulgi na dzieci i składają wraz z zeznaniem podatkowym za 2008 r. załącznik PIT/O, nie mają obowiązku wypełniania części E tego druku. Informacja taka widnieje zarówno na formularzu (treść przypisu czwartego), jak i na stronie siódmej w broszurze informacyjnej do tego załącznika.

Jeżeli jednak podatnik nie zwróci uwagi na wyjaśnienia zawarte na druku PIT-O i broszurze oraz:

– wypełni część E formularza (przeznaczoną do rozliczenia ulgi prorodzinnej na nowych obowiązujących począwszy od 2009 r., zasadach) – nie będzie wzywany do urzędu skarbowego, gdyż nie jest to błąd wymagający korekty;

– zastosuje do rozliczenia za 2008 r. nowe zasady (tj. zastosuje miesięczną konstrukcję ulgi prorodzinnej) – nie straci prawa do ulgi w wysokości obowiązującej dla rozliczenia za 2008 r. Błąd ten będzie mógł naprawić poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego. Czynności tej można dokonać w każdym czasie, aż do chwili przedawnienia zobowiązania podatkowego za dany rok.

Opracowanie: Adam Banaszek