Wynagrodzenie za doradztwo rozliczysz inaczej niż za zarządzanie

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

mar 10, 2009


WYNAGRODZENIE ZA DORADZTWO ROZLICZYSZ INACZEJ NIŻ ZA ZARZĄDZANIE
Rzeczpospolita / 09.03.2009 / Autor: Przemysław Wojtasik

Z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) wynika, że przychody menedżerów nie mogą być rozliczane w ramach własnej firmy. Oznacza to, że przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich bądź umów o podobnym charakterze zaliczane są do działalności wykonywanej osobiście. Rozlicza je płatnik, potrącając ryczałtowe koszty (w wysokości pracowniczych). Menedżer nie odliczy więc kosztów prowadzenia firmy – wydatków na samochód, telefon, siedzibę, podróże służbowe. Nie przysługuje mu też podatek liniowy.

Menedżer może jednak rozdzielić swoje obowiązki i w ramach umowy o zarządzanie rozliczać tylko część dochodów. Reszta wynagrodzenia jest za inne czynności, np. doradcze.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 marca 2009 r.