OD JAKIEJ KWOTY BAZOWEJ OBLICZANE SĄ EMERYTURY I RENTY OD DNIA 1 MARCA 2009 R.?

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 6 marca 2009 r.

Od dnia 1 marca 2009 r. zmianie uległa wysokość kwoty bazowej, uwzględnianej do obliczania rent oraz emerytur ustalanych na dotychczasowych zasadach. Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Kwota bazowa stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, w poprzednim roku kalendarzowym.

Kwota bazowa uwzględniana jest dwukrotnie przy ustalaniu wysokości emerytury lub renty. Przede wszystkim służy do wyliczenia podstawy wymiaru świadczenia (podstawa wymiaru = kwota bazowa x indywidualny wskaźnik wysokości podstawy wymiaru, będący wypadkową zarobków oraz przeciętnych wynagrodzeń w latach wskazanych do ustalenia tej podstawy), a tym samym wpływa na część emerytury lub renty zależnej od wymiaru udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych. Ponadto od wysokości kwoty bazowej uzależniona jest tzw. część socjalna świadczenia, która stanowi 24% tej kwoty.

Od dnia 1 marca 2009 r. wysokość kwoty bazowej wynosi 2578,26 zł.

Uwaga!
Świadczenia obliczone przy zastosowaniu nowej kwoty bazowej nie podlegają waloryzacji od dnia 1 marca 2009 r.