Postępowanie egzekucyjne PIP

Rzeczpospolita , autor: Marcin Zadykowicz , oprac.: GR

mar 10, 2009


POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE PIP
Inspektor Pracy / luty 2009 r. / Autor: Marcin Zadykowicz

W trakcie prowadzonego przez organy PIP postępowania egzekucyjnego na pracodawcę nakładane są różne obowiązki o charakterze pieniężnym: grzywny w celu przymuszenia, opłaty za ich wydanie oraz koszty upomnienia. W związku z tym, że ustawa z dnia17.06.1966r.o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229, poz.1954 ze zm.) nie dała PIP uprawnienia do ich egzekwowania, w celu ściągnięcia ww. należności należy skierować tytuł wykonawczy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

pobierz materiał >>•• Problemy rozliczeń z ZUS, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków oraz praktyka stosowania prawa pracy – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o rehabilitacji, a także koniecznością dostosowania polityki zatrudnienia do sytuacji wywołanej postępującą dekoniunkturą

Szkolenia w: Katowicach, Krakowie, Bydgoszczy, Olsztynie i Gdańsku

zobacz więcej >>