Zatrudnij niepełnosprawnego

Gazeta Wyborcza , autor: Mon , oprac.: GR

lut 8, 2007

Zatrudnij niepełnosprawnego. Chcesz zatrudnić osoby niepełnosprawne, ale nie masz pieniędzy na wyposażenie ich miejsca pracy Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i złóż wniosek o dofinansowanie. Możesz liczyć nawet na ponad dwadzieścia tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą z PFRON z Programu wyrównywania różnic między regionami”. Pracodawcy, którzy zatrudnią osoby niepełnosprawne na co nąjmniej trzy lata, mogą się ubiegać o zwrot kosztów wyposażenia miejsca pracy. Jednocześnie jednak przy składaniu wniosku trzeba zadeklarować sumę wkładu własnego (co najmniej 50 proc). Pracodawca, który chce przystąpić do programu, nie może mieć zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON oraz zobowiązań wobec ZUS i urzędu skarbowego. Musi też przedstawić informację o ewentualnej pomocy publicznej (środki z budżetu, zwolnienia podatkowe), którą otrzymał w ciągu ostatnich trzech lat. Wnioski należy składać w siedzibie MOPR przy ul. Studziennej 2 do końca lutego. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 0 4133125 24, wew. 33 lub 34.