Czasem za niedopłatę składek odpowiada ubezpieczony

Rzeczpospolita , autor: Anna Sadowska , oprac.: GR

marzec 11, 2009


CZASEM ZA NIEDOPŁATĘ SKŁADEK ODPOWIADA UBEZPIECZONY
Rzeczpospolita / 10.03.2009 / Autor: Anna Sadowska

Jeśli pracownik zmienia pracodawcę w połowie roku kalendarzowego, wówczas powinien poinformować nową firmę o tym, czy przekroczył podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Zgodnie z art. 19 ustawy o s.u.s. roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy określonego w ustawie budżetowej.

W 2009 roku kwota ograniczenia podstawy wymiaru składek wynosi 95 790 zł. Po jej osiągnięciu pracodawca nie nalicza już składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Natomiast jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden pracodawca, np. gdy pracownik będzie zatrudniony równocześnie w dwóch firmach, to sam zatrudniony powinien poinformować wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. W takiej sytuacji cała odpowiedzialność za kontrole podstawy składek spoczywa na pracowniku i to on będzie ponosił odpowiedzialność za skutki błędnego zawiadomienia powodującego ewentualne nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 marca 2009 r.Trudne zagadnienia dotyczące rozliczeń z ZUS są omawiane na szkoleniach orgaznizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza
zobacz więcej
>>