Pomoc społeczna. jak zdobyć zasiłek stały…

GAZETA WSPÓŁCZESNA , autor: . Am , oprac.: GR

mar 15, 2007

Mam 4-osobową rodzinę. Ja nie pracuję, a mąż zarabia bardzo mało. Dostajemy co miesiąc zasiłek rodzinny na dzieci i zasiłek pielęgnacyjny. Nie stać nas na podstawowe potrzeby nie mówiąc już o wydatkach dla dzieci na szkołę, książki. Czy przysługuje nam zasiłek stały z ośrodka pomocy społecznej i czy do dochodu zalicza się zasiłek pielęgnacyjny -pyta pani Maria z Knyszyna.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (z 12 marca 2004 roku), aby rodzina otrzymała stałą pomoc z opieki społecznej, bardzo istotny jest dochód, który nie może przekroczyć 351 zł miesięcznie na osobę. Do dochodu tego wlicza się zasiłek pielęgnacyjny oraz wynagrodzeni za pracę, rentę, emeryturę zasiłek dla bezrobotnych.

Ważne: Przy wyliczeniach sumuje się przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Muszą to

być dochody netto (bez podatku i składek na ubezpieczenia).

Do dochodu nie wlicza się np. jednorazowego świadczenia socjalnego i świadczeń w naturze.

W Pani sytuacji warto starać się o przyznanie zasiłku stałego z opieki społecznej. Uzyskiwane przez Państwa dochody należy zsumować doliczając zasiłek pielęgnacyjny i uzyskaną sumę podzielić na wszystkich członków rodziny.

Więcej Gazeta Współczesna.