Zasady podlegania ubezpieczeniom w związku z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej

Ministerstwo Finansów , autor: Ministerstwo Finansów , oprac.: GR

mar 12, 2009


ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Skutki prawne zawieszenia działalności we właściwym organie ewidencyjnym (odpowiednio przez spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym) w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Opracowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 6 marca 2009 r.

Zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w brzmieniu obowiązującym od 20.09.2008 r., osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

pobierz opracowanie ZUS >>