Kiedy ZUS przyjmie minimalne płace

Rzeczpospolita , autor: SYG , oprac.: GR

mar 12, 2009


KIEDY ZUS PRZYJMIE MINIMALNE PŁACE
Rzeczpospolita/ 12.03.2009 / Autor: SYG

Osoby, które w okresie wskazywanym do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia wykonywały pracę w ramach stosunku pracy, ale nie mają możliwości udowodnienia wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia, ZUS przyjmuje w każdym roku, w którym taka praca była wykonywana, obowiązujące wówczas minimalne wynagrodzenie pracowników.

Zmiana ta dotyczy osób, które począwszy od 1 stycznia 2009 r. będą się ubiegały o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy po raz pierwszy, a także mają już ustalone prawo do świadczenia, w podstawie wymiaru zaś – za okres, w którym pozostawały w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy – mają przyjęte zerowe wynagrodzenie.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 marca 2009 r.