Odsetki nie będą kosztem u pożyczającego wspólnika

Rzeczpospolita , autor: Joanna Bonecka , oprac.: GR

mar 15, 2009


ODSETKI NIE BĘDĄ KOSZTEM U POŻYCZAJĄCEGO WSPÓLNIKA
Rzeczpospolita / 13.03.2009 / Autor: Joanna Bonecka

Wypłacone przez spółkę jawną odsetki nie mogą być kosztem uzyskania przychodów dla wspólnika-pożyczkodawcy. Nie ma natomiast przeszkód, aby zostały zaliczone do kosztów przez pozostałych wspólników. Zaliczą oni odsetki do kosztów w takiej części, w jakiej posiadają prawo do udziału w zysku spółki. Wynika to z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2009 r. (IPPB1/415-1304/08-2/AG).
 
Tym samym odsetki wypłacone przez spółkę jawną nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów dla wspólnika-pożyczkodawcy, bo w myśl art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy za koszt uzyskania przychodu nie uważa się odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów.

Co ważne, skutki podatkowe zaliczenia odsetek od kredytów (pożyczek) do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej uzależnione są od rodzaju podmiotu udzielającego tej pożyczki, faktycznego poniesienia wydatku w postaci zapłaty odsetek oraz celu, na jaki pożyczki zostały przeznaczone.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 marca 2009 r.