Propozycje zmian przepisów dla osób niepełnosprawnych

Rzeczpospolita , autor: MRZ , oprac.: GR

mar 17, 2009


PROPOZYCJE ZMIAN PRZEPISÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rzeczpospolita / 17.03.2009 / Autor: MRZ

MPiPS chce zmienić przepisy, by osoba niepełnosprawna mogła się domagać swoich uprawnień dopiero wtedy, kiedy przedstawi orzeczenie o niepełnosprawności. Dotychczas się zdarzało, że pracownik przedstawiał wystawione np. dwa lata wcześniej orzeczenie w momencie rozstania z firmą, aby otrzymać ekwiwalent pieniężny za dodatkowe dziesięć dni urlopu wypoczynkowego przysługującego osobie niepełnosprawnej.

Po zmianach niepełnosprawny będzie nabywał prawo do dodatkowego urlopu na zasadach podobnych jak w kodeksie pracy. Czyli proporcjonalnie do przepracowanego czasu.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 marca 2009 r.