Zmiany w programach PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , autor: Paweł Woźniak , oprac.: GR

mar 18, 2009

ZMIANY W PROGRAMACH PFRON

„Sprawny dojazd”, „Ograniczanie skutków niepełnosprawności”, „Wyrównywania różnic między regionami”, „Komputer dla Homera”, „Uczeń na wsi”, „Pitagoras”, „Pegaz”, „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 17 marca 2009 roku Rada Nadzorcza PFRON podjęła decyzję w sprawie:

1. zakończenia realizacji z dniem 17 marca 2009 roku pilotażowego programu „SPRAWNY DOJAZD – pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B”;

2. zakończenia realizacji z dniem 31 grudnia 2009 roku „Programu ograniczania skutków niepełnosprawności”;

3. zatwierdzenia „Programu wyrównywania różnic między regionami II”;

4. zatwierdzenia zmian w programach:

– „Komputer dla Homera 2003 – program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących”,

– „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”,

– PITAGORAS 2007 – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu”,

– „PEGAZ 2003”,

– „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dofinansowanie w ramach zatwierdzonych i zmienionych programów (w tym terminy naboru wniosków) zamieszczone zostaną na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl na początku drugiego kwartału br.