Mój najpiękniejszy dzień w życiu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , autor: Magdalena Karowska-Koperwas , oprac.: GR

marzec 18, 2009


„MÓJ NAJPIĘKNIEJSZY DZIEŃ W ŻYCIU”

Konkurs plastyczny PFRON dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańców domów pomocy społecznej


PFRON ogłasza VII edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańców domów pomocy społecznej „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Tytuł konkursu: „MÓJ NAJPIĘKNIEJSZY DZIEŃ W ŻYCIU”

Termin składania prac: 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia na witrynie PFRON, najpóźniej do 13 maja 2009 r.

Miejsce przesyłania prac: Oddziały Wojewódzkie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych właściwego dla siedziby jednostek zgłaszających prace
do Konkursu

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:

Bożena Zalewska
Tel. (22) 652 92 52
bozena_zalewska@pfron.org.pl

Magdalena Karowska-Koperwas
Tel. (22) 652 92 57
magdalena_karowska@pfron.org.pl

Termin rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego: 30 dni od zamknięcia terminu składania prac w Oddziałach Wojewódzkich PFRON, tj. do 12 czerwca 2009 r.

Termin zamieszczenia wyników etapu wojewódzkiego na witrynie PFRON: 15 dni od daty rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego, tj. do 26 czerwca 2009 r.

Termin rozstrzygnięcia finału ogólnopolskiego: 30 dni od daty rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego, tj. do 13 lipca 2009 r.

Termin zamieszczenia wyników finału ogólnopolskiego na witrynie PFRON: 15 dni od daty rozstrzygnięcia etapu ogólnopolskiego, tj. do 28 lipca 2009 r.

Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie internetowej PFRON. (pobierz)

O terminie organizacji uroczystego finału Konkursu laureaci i jednostki zgłaszające zostaną poinformowani odrębnym pismem. Informacja ta zostanie także zamieszczona na witrynie internetowej PFRON.