Fundusz socjalny a osoby przebywające na świadczeniu rehabilitacyjnym

Rzeczpospolita , autor: Renata Majewska , oprac.: GR

mar 18, 2009
FUNDUSZ SOCJALNY A OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA ŚWIADCZENIU REHABILITACYJNYM
Rzeczpospolita / 18.03.2009 / Autor: Renata Majewska

Czy w trakcie szacowania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na fundusz socjalny uwzględniamy osoby przebywające na świadczeniu rehabilitacyjnym, z którymi nie rozwiązano stosunku pracy?

TAK
Dopóki z tymi osobami nie rozwiązano stosunku pracy, dopóty traktuje się je do celów naliczenia odpisu na fundusz jako pracowników. Naliczamy też na nich odpisy w zależności od tego, w jakich warunkach są zatrudnieni. Jeśli w normalnych, odpis wynosi 37,5 proc. średniej płacy, gdy w szczególnych lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, to 50 proc.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 marca 2009 r.