Zatrudnianie pracowników młodocianych

Państwowa Inspekcja Pracy , autor: Beata Prętka , oprac.: GR

mar 19, 2009


ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH
www.pip.pl / Autor: Beata Prętka

Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzanie przez Państwową Inspekcję Pracy

Pracownicy młodociani należą do tzw. „wrażliwej grupy zatrudnionych”. Ta kwalifikacja jest bezpośrednio związana z tym, że zatrudnianie pracowników młodocianych odbywa się na warunkach ściśle określonych prawem. W lubelskim okręgu na przestrzeni lat 2002-2006 były prowadzone kontrole tematyczne związane z ochroną zatrudnienia pracowników młodocianych pod kątem najczęściej powtarzających się nieprawidłowości.

pobierz pełny materiał >>Zmiany w Kodeksie pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza
zobacz więcej >>