Kiedy można skrócić okres świadczenia rehabilitacyjnego?

Rzeczpospolita , autor: Grażyna Ordak , oprac.: GR

mar 22, 2009


KIEDY MOŻNA SKRÓCIĆ OKRES ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO?
Rzeczpospolita / 18.03.2009 / Autor: Grażyna Ordak

Zgodnie z art. 18 ustawy z 25 czerwca 1998 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie, która po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują, że odzyska zdolność do pracy.

W sytuacji gdy pracownik chce skrócić okres rehabilitacji powinien w oddziale ZUS złożyć wniosek o skrócenie okresu świadczenia rehabilitacyjnego i udokumentować przywrócenie zdolności do pracy przedstawiając orzeczenie lekarza prowadzącego. Zaprzestanie wypłacania świadczenia rehabilitacyjnego nastąpi od daty określonej we wniosku zainteresowanego.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 marca 2009 r.