Nie ma nieodpłatnego świadczenia, gdy płacisz za właściciela

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

mar 22, 2009


NIE MA NIEODPŁATNEGO ŚWIADCZENIA, GDY PŁACISZ ZA WŁAŚCICIELA
Rzeczpospolita / 20.03.2009 / Autor: Przemysław Wojtasik

Jeśli przedsiębiorca korzysta za darmo z cudzego lokalu, uzyskuje przychód. Inaczej będzie, gdy poza opłatami eksploatacyjnymi ponosi inne wydatki związane z nieruchomością. Wtedy nie mamy już do czynienia z użyczeniem. Nie trzeba więc wykazywać przychodu z nieodpłatnego świadczenia.

Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 grudnia 2006 r. (U FSK 1520/05): „nieodpłatne użytkowanie cudzych rzeczy do prowadzenia działalności gospodarczej dla osiągnięcia z tej działalności przychodów jest uznawane za przychód z nieodpłatnych świadczeń”. Tak więc przedsiębiorca, który korzysta z lokalu za darmo, co do zasady uzyskuje przychód. Wynika tak z art. 14 ust 2 pkt 8 ustawy o PIT.

Co ważne – od 1 stycznia br. problemów z opodatkowaniem użyczonego mieszkania nie ma już jego właściciel. Nie musi bowiem ustalać przychodu z nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości (o którym mówił wcześniej art. 16 ust 1 ustawy o PIT).

Nie ma kłopotów z przychodem, jeśli lokal jest wykorzystywany w rodzinie. Nie musi go wykazywać korzystający z nieruchomości przedsiębiorca.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 marca 2009 r.